about

זוגיות טובה – נורית מיברייעוץ זוגי

ייעוץ זוגי – הלימודים בסמינר הקיבוצים ובמכון אדלר ומכון מעגלים העניקו לי רבות בתחום הייעוץ הזוגי והייעוץ המשפחתי. באמצעותם קבלתי כלים חדשים לתקשורת והתבוננות שונה על הדברים. נגלה בפני עולם חדש של כלים ואפשרויות התמודדות נכונות.

עד היום מרתק אותי כיצד בעזרת כלים פשוטים ניתן לעשות שינוי גדול. ההבנה כי כיועצת זוגיות אוכל לעזור גם לאחרים ולאפשר להם ליצור את השינוי ולשפר את היחסים גורמת לי סיפוק רב.

לאחר השלמת ההכשרה במכון אדלר וקבלת תעודה מטעם משרד החינוך והתרבות, השתלמתי בעשרות סדנאות בנושאים שונים, המסייעות לי להעניק ייעוץ זוגי, ייעוץ משפחתי ולהתמחות בייעוץ ממוקד וקצר מועד ובהתערבות חד פעמית.

אשמח להעניק לכם ייעוץ זוגי, להכירכם ולתרום לשיפור הזוגיות הטובה.

נורית מיבר

למידע נוסף אודות נורית מיבר